Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Splátkové období

Co je splátkové období

Splátkové období označuje vymezené časové období, během kterého je dlužník povinen hradit měsíční splátky na základě  splátkového kalendáře. Splátkové období končí uhrazením celého dluhu.

Délka splátkového období

Délka splátkového období je uvedena ve smlouvě o úvěru a může trvat libovolnou dobu dle dohody dlužníka a poskytovatele půjčky. Doba spláceníDoba splácení  většinou odpovídá výši poskytnuté půjčky. Všeobecně platí, že čím vyšší je půjčka, tím delší je splátkové období.

Splátkový kalendář

Součástí úvěrové smlouvy bývá splátkový kalendář, což je detailní rozpis splátek v průběhu splátkového období. Splátky probíhají v pravidelných intervalech (např. týdenní, měsíční, čtvrtletní). Nejčastější jsou pravidelné měsíční splátky. Za nedodržení splátkového kalendáře dlužníkovi hrozí smluvní pokuty.