Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Specifický symbol

Co je specifický symbol

Specifický symbol je nepovinný dodatečný symbol u tuzemských bankovních plateb. Používá se především za účelem snadnější a rychlejší identifikace přijaté platby a hlavně jejího odesílatele.

Vzhled specifického symbolu

Specifický symbol se používá pouze v rámci tuzemských platebních transakcí, Může obsahovat nejvýše 10 čísel, přičemž za platné jsou považované i nuly uvedené před začátkem čísla, jsou-li součástí symbolu.

Velmi často se specifický symbol používá jako:

  • osobní údaj v případě fyzické osoby (např. rodné číslo, datum narození, číslo smlouvy, číslo faktury),

  • v případě právnické osoby je to zejména IČO, číslo smlouvy nebo faktury.

 

Kdy se používá specifický symbol

Používání specifického symbolu je nepovinné a používá se zejména v případě většího množství plateb od různých osob za stejnou věc (úhrada faktur například za dodávku energií, telekomunikačních služeb apod.). Specifický symbol slouží k detailnější identifikaci odesílatele platby.