Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je smlouva o půjčce neboli smlouva o zápůjčce

Hned v úvodu je potřeba zmínit, že slovní spojení „smlouva o půjčce“ není zákonným pojmem. Ve spojitosti s penězi totiž podle nového občanského zákoníku z roku 2014 nemluvíme o půjčce, nýbrž o zápůjčce. Také je třeba říci, že zápůjčka vzniká na základě faktického přenechání peněz dlužníkovi (vydlužiteli).

Co musí smlouva o (zá)půjčce obsahovat?

Základní a úplně jednoduchá smlouva o (zá)půjčce obsahuje základní informace o podmínkách, za kterých si můžete od banky či nebankovní společnosti půjčit peníze navíc.

Je v ní uvedeno zejména kdo, komu a kolik peněz půjčuje, jaká je odměna za zapůjčení (tzv. úrok), kdy máte peníze vrátit (splátkový kalendář) a obecné informace, které obvykle odkazují na všeobecné obchodní podmínky.

Pokud budete půjčku hradit v rámci týdenních/měsíčních splátek, musí smlouva obsahovat též informaci o výši splátky, dnu v měsíci, ke kterému mají být splátky placeny a datum první splátky.

Kdy má smysl smlouvu o (zá)půjčce sjednávat?

Vždy, když si půjčujete jakýkoli finanční obnos a to i v rámci rodiny nebo blízkých přátel. Tu nejjednodušší smlouvu snadno sepíšete během několika mála minut. Pro klid v duši ji můžete společně s podpisy nechat ověřit třeba na CzechPointu nebo obecním úřadě.

Každá smlouva o (zá)půjčce by měla obsahovat:

  • kdo půjčuje peníze
  • komu je půjčuje
  • kolik peněz
  • kdy budou peníze vráceny (jednorázově, ve splátkách)
  • jakou odměnu dostane ten, kdo peníze půjčuje
  • datum podpisu smlouvy
  • podpisy obou stran
Chci si půjčit
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2