Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pohledávka

Co je pohledávka

Pohledávka je označení práva věřitele na splnění závazku ze strany jeho dlužníka. Pohledávka zaniká splněním závazku dle smluvně dohodnutých podmínek. Pokud  dlužník  svůj závazek nesplní, věřitel má právo jej vymáhat dle zákona. Pohledávka může mít jak peněžitou, tak i věcnou (nepeněžitou) podobu.

Typy pohledávek dle doby splatnosti

  • Krátkodobá pohledávka je splatná do 12 měsíců.

  • Dlouhodobá pohledávka má dobu splatnosti delší než 12 měsíců.

 

Zánik pohledávky

Pohledávka zanikne splněním závazku dlužníka vůči věřiteli nebo:

  • prominutím pohledávky,

  • promlčením pohledávky,

  • nemožností splnění pohledávky,

  • nahrazením jinou pohledávkou,

  • vzájemným započtením pohledávek.

Kniha pohledávek a závazků

Věřitelé vedou evidenci dlužníků a jejich pohledávek. K evidenci slouží kniha pohledávek a závazků. Přehled všech pohledávek je poté uveden v pravidelné účetní rozvaze. Každý dlužník má své vlastní konto a každá pohledávka musí obsahovat jméno dlužníka, důvod a výši pohledávky, dobu a způsob splatnosti.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová