Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Peníze

Co jsou peníze

Z ekonomického hlediska peníze představují statek, který ve společnosti slouží jako všeobecně uznávaný prostředek směny neboli platidlo. Většina nepřímých směn je v ekonomice země realizována prostřednictvím peněz.

Peníze jako forma platidla mají oproti přímé směně statků (zboží za zboží) hned dvě významné výhody:

  1. Usnadňují a snižují transakční náklady směny.

  2. Umožňují přehledné porovnání cen konkrétních statků.

Peníze jako zákonné platidlo

V právním smyslu peníze představují zákonem uznané platidlo. Jednotlivé země používají různá platidla. V České republice je zákonným platidlem Česká koruna, někteří členové EU pak používají jednotné platidlo Euro.

Peníze a jejich vlastnosti

  • Dělitelnost - větší jednotky lze dělit na menší jednotky a lépe tak určovat cenu statku, proto se penězi staly drahé kovy, které umožňují téměř dokonalou dělitelnost (např. 1 zlatý = 1/2 konvenčního tolaru = 1/20 stříbrné kolínské marky = 60 krejcarů = cca 11,7g stříbra).

  • Zaměnitelnost - není důležitá forma, ale výsledná hodnota (zaplatit lze jednou bankovkou v hodnotě 1000 Kč nebo dvěma v hodnotě 500 Kč, výsledná suma je stejná).

  • Přenositelnost - moderní peníze jsou malé a lehké, lze je snadno nosit při sobě.

  • Trvalost a trvanlivost - u peněz je předpokládaná dlouhodobá platnosti a k výrobě jsou používané materiály, které odolávají opotřebení a nepodléhají rychlé zkáze.

 

3 hlavní funkce peněz

  • Všeobecný prostředek směny - peníze mají stanovenou hodnotu stejně jako zboží či služba, spotřebitel tedy nemusí hledat člověka ochotného směnit zboží za jiné zboží, ale jednoduše jeho cenu uhradí prostřednictvím peněz.

  • Společná zúčtovací jednotka - penězi lze ocenit nejen zboží a služby, ale také lidskou práci, surovinové zdroje, kapitál apod., peníze usnadňují ekonomickou kalkulaci.

  • Uchovatel hodnoty - peníze umožňují část nepřímé směny uložit na neurčito a část majetku tak držet ve formě zákonného platidla, který v případě potřeby promění v libovolný statek.