Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je osobní údaj

Osobní údaje označují jakékoliv informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Kdo je identifikovatelná fyzická osoba

Za identifikovatelnou fyzickou osobu je považována taková osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat a to prostřednictvím odkazu na konkrétní identifikátor (např. jméno a příjmení, jedinečné číslo osobní dokladu, síťový identifikátor a jiné), případně odkazem na atypické znaky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.

Seznam obecných osobních údajů

 • Jméno a přijmení,
 • pohlaví,
 • datum narození,
 • věk,
 • osobní stav,
 • IP adresa,
 • fotografie,
 • organizační údaje - e-mail, telefonní kontakt,
 • způsob vystupování advokáta v soudním řízení.
 

Zvláštní (citlivé) osobní údaje

Některé osobní údaje mohou být velmi citlivého charakteru a v případě jejich zveřejnění by mohlo dojít k poškození fyzické osoby ve škole, zaměstnání či společnosti a vyvolat tak diskriminaci této osoby.

Velká pozornost je věnována zpracování osobních údajů, zejména těch zvláštních, které podléhají velmi přísným pravidlům.

Za zvláštní osobní údaje jsou považovány například údaje týkající se:

 • rasového či etnického původu,
 • politických názorů,
 • náboženského vyznání,
 • filozofického přesvědčení,
 • členství v oborech,
 • zdravotního stavu (tělesné i duševní zdraví),
 • sexuální orientace,
 • genetické údaje (zděděné nebo získané genetické znaky vyplývající z analýzy biologického vzorku fyzické osoby),
 • biometrické údaje (snímek obličeje, otisky prstů, podpis)

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2