Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Osobní údaj

Co je osobní údaj

Osobní údaje označují jakékoliv informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Kdo je identifikovatelná fyzická osoba

Za identifikovatelnou fyzickou osobu je považována taková osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat a to prostřednictvím odkazu na konkrétní identifikátor (např. jméno a příjmení, jedinečné číslo osobní dokladu, síťový identifikátor a jiné), případně odkazem na atypické znaky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.

Seznam obecných osobních údajů

 • Jméno a přijmení,

 • pohlaví,

 • datum narození,

 • věk,

 • osobní stav,

 • IP adresa,

 • fotografie,

 • organizační údaje - e-mail, telefonní kontakt,

 • způsob vystupování advokáta v soudním řízení.

 

Zvláštní (citlivé) osobní údaje

Některé osobní údaje mohou být velmi citlivého charakteru a v případě jejich zveřejnění by mohlo dojít k poškození fyzické osoby ve škole, zaměstnání či společnosti a vyvolat tak diskriminaci této osoby.

Velká pozornost je věnována zpracování osobních údajů, zejména těch zvláštních, které podléhají velmi přísným pravidlům.

Za zvláštní osobní údaje jsou považovány například údaje týkající se:

 • rasového či etnického původu,

 • politických názorů,

 • náboženského vyznání,

 • filozofického přesvědčení,

 • členství v oborech,

 • zdravotního stavu (tělesné i duševní zdraví),

 • sexuální orientace,

 • genetické údaje (zděděné nebo získané genetické znaky vyplývající z analýzy biologického vzorku fyzické osoby),

 • biometrické údaje (snímek obličeje, otisky prstů, podpis)