Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík představuje seznam základních informací o aktivních podnikatelích a firmách se sídlem na území ČR. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný, může do něj tedy nahlížet a pořizovat výpisy z OR kdokoliv.

Jaké firmy jsou zapisovaný do obchodního rejstříku

Do obchodního rejstříku jsou zapisovány následující podnikatelské subjekty:

 • podnikající fyzické osoby s trvalou adresou v ČR, které o zápis do OR požádají,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • vybrané podnikající zahraniční subjekty jiné osoby, u kterých povinnosti zápisu do OR určují zvláštní právní předpisy.

Seznam obchodních rejstříků v ČR

Neexistuje obchodní rejstřík jednotný pro celou ČR. Každý kraj má svůj obchodní rejstřík obsahující seznam podnikatelů se sídlem v daném kraji, který vede krajský soud. V České republice se jedná o:

 • Městský soud v Praze,
 • Krajský soud v Českých Budějovicích,
 • Krajský soud v Plzni,
 • Krajský soud v Ústí nad Labem,
 • Krajský soud v Ústí nad Labem s pobočkou v Liberci,
 • Krajský soud v Hradci Králové,
 • Krajský soud v Hradci Králové s pobočkou v Pardubicích,
 • Krajský soud v Brně,
 • Krajský soud v Ostravě,
 • Krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci

Jaké údaje obsahuje obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík obsahuje stejné, zákonem stanovené údaje o podnikatelích a firmách. Jedná se například o:

 • název a sídlo firmy, jméno a adresa zapsané podnikající osoby - u fyzické osoby je nutné datum narození, rodné číslo a adresa místa pobytu, případně bydliště, je-li odlišné od adresy místa pobytu,
 • předmět podnikatelské činnosti,
 • právní forma právnické osoby,
 • den vzniku a zániku právnické osoby,
 • identifikační číslo osoby (IČO),
 • statutární orgán,
 • kontrolní orgán a jeho členové,
 • prokurista,
 • status veřejné prospěšnosti právnické osoby,
 • výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,
 • výše vkladu každého společníka,
 • den, k němuž byl zápis proveden,
 • a další skutečnosti, které stanoví zákon, či jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba.

Dále rejstřík obsahuje sbírku důležitých listin, které se týkají zapsaného subjektu:

 • zakladatelská listina společnosti,
 • účetní závěrky,
 • podpisové vzory statutárních orgánů,
 • a další..
 • Hodnocení článku:  
  Počet hlasů: 2