Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Klient

Kdo je klient

Slovo klient vychází z latinského slova “cliens”, což znamená chráněnec či vazal. V českém jazyce se místo slova klient používá také označení zákazník.

Klient jako zákazník

V moderním smyslu slova se označení klient nejčastěji používá pro osoby, kteří představují příjemce produktů, služeb, statků, ale i nápadů od obchodníků, dodavatelů či prodejců za předem určenou peněžní odměnu či jinou formu odměnu (naturálie, protislužba apod.).

Klient versus spotřebitel

Hlavní rozdíl mezi klientem (zákazníkem) a spotřebitelem spočívá v tom, že zatímco klient si zboží kupuje, spotřebitel jej užívá.