Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmů

Zpět na všechny pojmy

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, které se zabývá úpadkem fyzických a právnických osoby a způsoby jeho řešení. Hlavním cílem je navrhnout takové řešení, aby došlo k maximálnímu uspokojení pohledávek všech věřitelů.

Jak insolvenční řízení probíhá

Insolvenční řízení lze rozdělit do pěti fází:

  1. Zahajovací fáze

  2. Zjišťovací fáze

  3. Rozhodovací fáze

  4. Vlastní oddlužení

  5. Ukončení oddlužení

Zahajovací fáze

Soud obdrží návrh na zahájení insolvenčního řízení a na základě dlužníkem dodaných podkladů rozhodne o schválení oddlužení. Zahájení insolvenčního řízení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku do 3 dnů ode dne doručení Návrhu na povolení oddlužení.

Zjišťovací fáze

Soud hodnotí Insolvenční návrh. V případě neúplnosti nebo chybějící podkladů má soud právo návrh odmítnout do 7 dní od jeho podání. Soud má právo po dlužníkovi požadovat úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Rozhodovací fáze

V případě, že návrh bude uznán, soud vydá rozhodnutí o povolení či zamítnutí oddlužení. Dlužník s povoleným oddlužením se od té chvíle nachází v úpadku, přičemž soud stanoví způsob oddlužení, stanoví insolvenčního správce a určí data přezkumného jednání insolvenčního řízení.

Vlastní odlužení

Na základě soudem stanoveného způsobu oddlužení dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů a to dle zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Dlužník musí splnit veškeré povinnosti uložené Insolvenčním zákonem.

Ukončení oddlužení

Po uplynutí stanovené lhůty pro oddlužení soud rozhodne o tom, zda dlužník řádně plnil povinnosti. Pokud ano, soud vydá rozhodnutí o odpuštění zbývajících závazků, a insolvenční řízení je ukončeno.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Všechny epizody
Nepodceňto - Tereza Tobiášová
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.