Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Insolvence

Co je to insolvence

Insolvence označuje neschopnost dlužníka dlouhodobě splácet své závazky a dluhy. Do insolvence se přitom může dostat fyzická i právnická osoba.

Předmětem insolvenčního řízení je projednání úpadku a návrh vhodného řešení. Insolvenční řízení je specifický druh soudního řízení, jehož hlavním cílem je uspokojivé vypořádání dluhů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Zároveň však má pomoci  dlužníkovi  vyřešit obtížnou finanční situaci tak, aby se dokazál co nejlépe vypořádat se svými závazky.

Insolvenčním řízením se zabývá platný insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Fáze insolvenčního řízení

 • 1. fáze: Zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu.

 • 2. fáze: Rozhodnutí o úpadku.

 • 3. fáze: Rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka.

 • 4. fáze: Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka.

 • 5. fáze: Ukončení insolvenčního řízení.

 

Pro koho je insolvence určená

Insolvence mohou využít pouze fyzické či právnické osoby, jejichž dluhy nepochází z podnikatelské činnosti. Oddlužení tedy mohou využít například živnostníci, pokud jsou jejich dluhy spotřebitelského charakteru.

Aby bylo možné zahájit insolvenční řízení, dlužník musí splňovat tyto podmínky:

 • Pohledávky jsou minimálně 30 dní po datu splatnosti.

 • Dlužník dluží dvěma věřitelům a více.

 • Trestní bezúhonnost za posledních 5 let.

 • Dlužník musí být schopen zaplatit nejméně 30 % z celkového dluhu.

 

Způsoby insolvence fyzických osob

 • Oddlužení - oddlužení povoluje soud a dlužník musí být schopen v určité lhůtě uhradit stanovenou část dluhů. V případě tříletého oddlužení je to 60 % celkové dlužné částky a v případě pětiletého oddlužení je to 30 %. Úhradu dluhů lze provést prodejem a zpeněžením dlužníkova majetku. Po uplynutí lhůty je zbytek dluhu dlužníkovi odpuštěn.

 • Konkurs - věřitelé jsou uspokojeni z peněz získaných prodejem movitého a nemovitého majetku dlužníka. Návrh na konkurs obvykle podává jeden z věřitelů. V případě konkursu je nutné uhradit celý dluh.

 

Způsoby insolvence právnických osob

 • Konkurs - stejný princip jako u fyzické osoby, kdy se prodá majetek a ze zisku jsou uspokojeni věřitelé.

 • Reorganizace - provádí se pouze u větších firem. Cílem není pouze úhrada pohledávek a zánik firmy, ale naopak ozdravení podniku. Podnik tak začne vydělávat a řádně hradit dluhy.

 

Co je to insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík (ISIR) je seznam dlužníků, s nimiž bylo zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční rejstřík vede a spravuje Ministerstvo spravedlnosti od 1. ledna 2008. Záznam z insolvenčního rejstříku lze získat za poplatek.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová