Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmů

Zpět na všechny pojmy

Hypoteční zástavní listy

Co jsou hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou cenné papíry vydávané hypotečními bankami s cílem získat peníze pro financování hypotečních úvěrů. Jmenovitá hodnota hypotečních zástavních listů i výnosy jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry jsou zase kryty zastavenou nemovitostí. Proto se jedná o velmi bezpečné cenné papíry vhodné pro konzervativní investory.

Chci hypotéku

Jak fungují HZL?

HZL se obvykle vydávají na 5 let nebo ještě delší období. Hypoteční zástavní listy mají stanoven úrokový výnos (nazývaný také jako kupón) – fixní nebo variabilní. U HZL s fixním kupónem se výnos vyplácí obvykle jednou ročně, u variabilních kupónů pak každých šest měsíců. Před uplynutím splatnosti hypotečních zástavních listů je držitel může prodat zpět emitentovi, tedy hypoteční bance, nebo na burze cenných papírů. K datu splatnosti dluhopisu pak držitel obdrží poslední výnos společně s jmenovitou hodnotou HZL.

Jaké jsou výhody hypotečních zástavních listů?

Hypoteční zástavní listy patří mezi vůbec nejbezpečnější investiční nástroje. Výnos i jmenovitá hodnota dluhopisu je plně kryta hypotečními úvěry banky. Hypotéky jsou kryty hodnotou zastavených nemovitostí – pokud by klient svoji hypotéku nesplácel, banka nemovitost prodá a z utržené částky by dále kryla výnosy z HZL.

Další výhodou je, že pokud si držitel HZL ponechá cenné papíry až do doby splatnosti, získá předem známý výnos (u fixních kupónů) ve stanoveném termínu. U HZL s variabilním kupónem je zase možné využít růstu úrokových sazeb. Díky pevnému datu splatnosti si investor do hypotečních zástavních listů může jednoduše naplánovat další investice.

V neposlední řadě je důležité zmínit likviditu těchto dluhopisů – jedná se o veřejně obchodovatelné cenné papíry. To znamená, že majitel HZL je může kdykoliv prodat i před datem splatnosti. Na vydávání HZL dohlíží Česká národní banka.

Chci hypotéku

Jaké jsou nevýhody hypotečních zástavních listů?

Malé riziko při investici do hypotečních zástavních listů se na druhou stranu pojí s nízkým úročením. Proto je důležitá i cena, za níž se HZL nakupují. V době, kdy jsou tržní úrokové sazby nad úrokovým výnosem HZL, se hypoteční zástavní listy prodávají za vyšší cenu, než je jejich jmenovitá hodnota. HZL s variabilním kupónem se pak vyplatí nakupovat, když jsou úrokové sazby nízko – díky tomu je možné profitovat z jejich budoucího růstu.

Kde nakoupit HZL?

Hypoteční zástavní listy se obvykle vydávají v nominální hodnotě 10 000 Kč. Je možné je zakoupit u emitující banky (tedy banky poskytující hypoteční úvěry) nebo na burze cenných papírů.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.