Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Hypoteční zástavní listy

Co jsou hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou cenné papíry vydávané hypotečními bankami s cílem získat peníze pro financování hypotečních úvěrů. Jmenovitá hodnota hypotečních zástavních listů i výnosy jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry jsou zase kryty zastavenou nemovitostí. Proto se jedná o velmi bezpečné cenné papíry vhodné pro konzervativní investory.

Jak fungují HZL?

HZL se obvykle vydávají na 5 let nebo ještě delší období. Hypoteční zástavní listy mají stanoven úrokový výnos (nazývaný také jako kupón) – fixní nebo variabilní. U HZL s fixním kupónem se výnos vyplácí obvykle jednou ročně, u variabilních kupónů pak každých šest měsíců. Před uplynutím splatnosti hypotečních zástavních listů je držitel může prodat zpět emitentovi, tedy hypoteční bance, nebo na burze cenných papírů. K datu splatnosti dluhopisu pak držitel obdrží poslední výnos společně s jmenovitou hodnotou HZL.

Jaké jsou výhody hypotečních zástavních listů?

Hypoteční zástavní listy patří mezi vůbec nejbezpečnější investiční nástroje. Výnos i jmenovitá hodnota dluhopisu je plně kryta hypotečními úvěry banky. Hypotéky jsou kryty hodnotou zastavených nemovitostí – pokud by klient svoji hypotéku nesplácel, banka nemovitost prodá a z utržené částky by dále kryla výnosy z HZL.

Další výhodou je, že pokud si držitel HZL ponechá cenné papíry až do doby splatnosti, získá předem známý výnos (u fixních kupónů) ve stanoveném termínu. U HZL s variabilním kupónem je zase možné využít růstu úrokových sazeb. Díky pevnému datu splatnosti si investor do hypotečních zástavních listů může jednoduše naplánovat další investice.

V neposlední řadě je důležité zmínit likviditu těchto dluhopisů – jedná se o veřejně obchodovatelné cenné papíry. To znamená, že majitel HZL je může kdykoliv prodat i před datem splatnosti. Na vydávání HZL dohlíží Česká národní banka.

Jaké jsou nevýhody hypotečních zástavních listů?

Malé riziko při investici do hypotečních zástavních listů se na druhou stranu pojí s nízkým úročením. Proto je důležitá i cena, za níž se HZL nakupují. V době, kdy jsou tržní úrokové sazby nad úrokovým výnosem HZL, se hypoteční zástavní listy prodávají za vyšší cenu, než je jejich jmenovitá hodnota. HZL s variabilním kupónem se pak vyplatí nakupovat, když jsou úrokové sazby nízko – díky tomu je možné profitovat z jejich budoucího růstu.

Kde nakoupit HZL?

Hypoteční zástavní listy se obvykle vydávají v nominální hodnotě 10 000 Kč. Je možné je zakoupit u emitující banky (tedy banky poskytující hypoteční úvěry) nebo na burze cenných papírů.