Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Exekutor

Kdo je exekutor

Celý název funkce zní správně soudní exekutor, ale běžně se používá zkrácený výraz pouze exekutor. Tuto funkci smí zastávat fyzická osoba s odpovídajícím právnickým vzděláním a praxí, kterou k výkonu této funkce pověří stát.

Kdo se může stát exekutorem

Povolání exekutora nemůže provádět kdokoliv. Zájemce o tuto funkci musí mít nejen právnické vzdělání, ale také odpovídající praxi.

Exekutor musí splňovat následující podmínky:

 • Svéprávnost,

 • české vysokoškolské právnické vzdělání,

 • trestní bezúhonnost,

 • právnická praxe nejméně 3 roky,

 • složení exekutorské zkoušky.

Do funkce exekutora jmenuje ministr spravedlnosti, před kterým skládá exekutorský slib. Bez jmenování nelze funkci exekutora vykonávat.

Jmenovaný exekutor je povinen být členem profesního sdružení, který představuje Exekutorská komora.

Kdo je exekutor a co dělá

Soudní exekutor je svobodné právnické povolání, která na základě exekučního řádu provádí exekuce. Jmenovaný exekutor je úřední osobou podobně jako soudce, zastupitel či policista.

Exekutor má právo od státních orgánů, úřadů a jiných institucí požadovat součinnost při získávání informací potřebných při vedení exekucí.

Jaké činnosti exekutor vykonává:

 • řídí exekutorský úřad

 • provádí exekuce na základě soudního pověření

 • sepisuje exekutorské zápisy

 • poskytuje právní pomoc v souvislosti s exekuční činností

 • bere do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci

 • provádí dražby

 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů

 • zajišťuje a spravuje majetek v trestním řízení

 • doručuje písemnosti soudu