Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Dodavatelský úvěr

Dodavatelský úvěr

Dodavatelský úvěr představuje specifický typ úvěru, který vzniká mezi dodavatelem zboží či služby a jeho odběratelem. Dodavatel odběrateli prodá zboží nebo poskytne službu s tím, že odběratel zaplatí později dle domluvených podmínek.

Jak dodavatelský úvěr funguje

Princip dodavatelského úvěru spočívá v tom, že dodavatel za dodané zboží či službu nepožaduje platbu okamžitě, jak je běžné. Naopak odběrateli nabídne odložení platby, a ten si tak může zboží či službu dovolit zakoupit dříve, než bude mít potřebnou částku na úhradu. Do té doby zůstává zboží v majetku dodavatele. Dodavatelský úvěr lze přitom splatit formou splátek nebo jednorázově do určité doby na základě odložené faktury.

Riziko dodavatelského úvěru

S dodavatelským rizikem je spojeno riziko, že si odběratel převezme zboží nebo využije službu, aniž by odběratel zaplatil. Dodavatel by proto měl využít možnosti, které slouží ke snížení míry rizika.

Míru dodavatelského rizika snižuje například:

  • Pojištění odběratele - fakturu neuhrazenou dodavatelem zaplatí pojišťovna až do výše stanoveného limitu (většinou 70 - 90 % hodnoty)

  • Ověření odběratele - dodavatel si může prostřednictvím kreditní agentury nechat klienta prověřit, respektive jeho finanční situaci, a ujistit se tak, že na zboží má nebo naopak nemá finance

  • Posouzení samotným dodavatelem - dodavatel sám určí limit úvěru na základě informací od odběratele a vlastního posouzení