Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Centrální registr úvěrů

Co je centrální registr úvěrů?

Centrální registr úvěrů (zkratka CRÚ) je projektem České národní banky a České bankovní asociace. Zmíněné instituce v tomto registru úvěrů shromažďují údaje o právnických a fyzických osobách podnikajících (OSVČ), které mají bankovní úvěr nebo ho v posledních deseti letech čerpaly. Dále tady najdeme informace o těch právnických a fyzických osobách, které neoprávněně překročily částky (debet) na svých běžných účtech.

Pouze bankovní údaje v rámci Česka

V tomto případě je dobré zmínit, že v centrálním registru úvěrů najdeme pouze údaje  bank působících v České republice a to včetně poboček zahraničních bankovních domů.

ČNB a ČBA tady  neshromažďuje údaje od nebankovních poskytovatelů půjček a leasingových společností. Toyto informace shromažďuje bankovní registr fyzických osob, který provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s. a sdružení SOLUS.

V CRÚ nejsou evidovány:

  • Spotřebitelské úvěry fyzických osob,

  • hypoteční úvěry fyzických osob,

  • ručitelské závazky klientů,

  • údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící, termínové účty).

K čemu je centrální registr úvěrů dobrý?

Centrální registru úvěrů slouží zejména k výměně informací o úvěrové historii klientů mezi jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank. Registr zároveň přispívá ke snížení úvěrového rizika a podílů rizikových pohledávek.

Do registru není možno běžně nahlížet. V případě potřeby nebo zájmu je možno si nechat vyhotovit výpis. Ten je zpoplatněn částkou 400,- Kč, a je poskytován pouze osobám, na které se informace přímo vztahují.

Informace a jejich evidování

Veškeré údaje jsou v centrálním registru úvěrů archivovány po dobu 10 let od splacení pohledávky a to proto, aby měly banky k dispozici historii svých klientů. Údaje v databázi se aktualizují v měsíční periodicitě.

Údaje platné k příslušnému měsíci, jsou k dispozici uživatelům cca 25. den následujícího měsíce. Změny, ke kterým dojde v průběhu měsíce (tzn. např. splacení pohledávky, vznik nové pohledávky apod.), se proto objevují v databázi nejdříve cca 25 dnů po skončení měsíce, ve kterém k dané změně došlo.

Co se týče výmazu informací z CRÚ, tady je potřeba sdělit, že CRÚ uchovává veškeré zaslané záznamy, tj. i když byl úvěr splacen, po dalších 10 let. Výmaz banka provádí pouze v případě chybně zaslaných údajů.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová