Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Bankrot

Co je bankrot

Bankrot je právní proces, který umožňuje fyzickým či právnickým osobám ve stavu finanční krize, kdy nejsou schopny splácet své závazky, alespoň částečně své dluhy splatit. V českém jazyce se vedle bankrotu také užívá pojem úpadek.

Bankrot a legislativa

V České republice bankrot upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který je častěji označován jako insolvenční zákon. České právo přitom rozlišuje dvě formy bankrotu a to předlužení a platební neschopnost (tzv.  insolvence).

  • Platební neschopnost (insolvence) - tento stav nastává tehdy, kdy dlužník není schopen dlouhodobě splácet své závazky, které jsou nejméně 30 dní po splatnosti dluhů) dvěma a více věřitelům a to po dobu delší 3 měsíců.

  • Předlužení - tento stav se týká pouze podnikatelů a právnických osob, které dluží více věřitelům a celková hodnota všech dluhů je vyšší než hodnota majetku dlužníka.

V případě důvodného předpokladu, že dlužník nebude v blízké budoucnosti řádně splácet své závazky, se hovoří u tzv. hrozícím úpadku.