Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je bankrot

Bankrot je právní proces, který umožňuje fyzickým či právnickým osobám ve stavu finanční krize, kdy nejsou schopny splácet své závazky, alespoň částečně své dluhy splatit. V českém jazyce se vedle bankrotu také užívá pojem úpadek.

Bankrot a legislativa

V České republice bankrot upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který je častěji označován jako insolvenční zákon. České právo přitom rozlišuje dvě formy bankrotu a to předlužení a platební neschopnost (tzv. insolvence).

  • Platební neschopnost (insolvence) - tento stav nastává tehdy, kdy dlužník není schopen dlouhodobě splácet své závazky, které jsou nejméně 30 dní po splatnosti dluhů) dvěma a více věřitelům a to po dobu delší 3 měsíců.
  • Předlužení - tento stav se týká pouze podnikatelů a právnických osob, které dluží více věřitelům a celková hodnota všech dluhů je vyšší než hodnota majetku dlužníka.
 

V případě důvodného předpokladu, že dlužník nebude v blízké budoucnosti řádně splácet své závazky, se hovoří u tzv. hrozícím úpadku.

Bankrot a způsoby řešení

Existují tři hlavní způsoby řešení úpadku:

  1. Konkurs - v rámci soudního řízení je dlužníkův majetek zpeněžen a zisk rozdělen mezi věřitele dle zákona.
  2. Reorganizace - pohledávky věřitelů jsou uspokojovány postupně a to z výnosů pokračující podnikatelské činnosti na základě insolvenčního soudem schváleného reorganizačního plánu.
  3. Oddlužení (osobní bankrot) - způsob vypořádání dluhů fyzických nepodnikajících osob. Oddlužení může trvat nejdéle 5 let.

Bankrot není totéž jako insolvence

Často se pojem bankrot užívá v souvislosti s insolvencí. Nejedná se však o synonyma, tedy pojmy se stejným významem. Úpadek (bankrot) totiž není jediný právní status, který může během insolvence nastat.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3