Bankrot

Co je bankrot

Bankrot je právní proces, který umožňuje fyzickým či právnickým osobám ve stavu finanční krize, kdy nejsou schopny splácet své závazky, alespoň částečně své dluhy splatit. V českém jazyce se vedle bankrotu také užívá pojem úpadek.

Bankrot a legislativa

V České republice bankrot upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který je častěji označován jako insolvenční zákon. České právo přitom rozlišuje dvě formy bankrotu a to předlužení a platební neschopnost (tzv.  insolvence).

  • Platební neschopnost (insolvence) - tento stav nastává tehdy, kdy dlužník není schopen dlouhodobě splácet své závazky, které jsou nejméně 30 dní po splatnosti dluhů) dvěma a více věřitelům a to po dobu delší 3 měsíců.

  • Předlužení - tento stav se týká pouze podnikatelů a právnických osob, které dluží více věřitelům a celková hodnota všech dluhů je vyšší než hodnota majetku dlužníka.

V případě důvodného předpokladu, že dlužník nebude v blízké budoucnosti řádně splácet své závazky, se hovoří u tzv. hrozícím úpadku.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová