Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmů

Zpět na všechny pojmy

Akceptace smlouvy

Co je akceptace smlouvy

Všeobecně pojem akceptace vyjadřuje přijetí (schválení) nějakého návrhu. V právním odvětví se akceptace obvykle vztahuje k návrhům smluv, případně k přijetí směnky.

Vznik smlouvy a akceptace

Smlouva vzniká mezi dvěma a více stranami, přičem obsah smlouvy musí být uznaný všemi stranami (účastníky) smluvního jednání. To znamená, že musí dojít ke smluvnímu konsensu (jednomyslnost, souhlas).

Chci si půjčit

Dle nového občanského zákoníku je smlouva uzavřena v momentě, kdy došlo k ujednání jejího obsahu na základě nabídky na uzavření smlouvy.

Nabídku na uzavření smlouvy (oferta) podává oferent a ten ji předává oblátovi, z něhož se v případě přijetí nabídky návrh smlouvy stává příjemce neboli akceptant. Přijetí návrhu je označováno jako akceptace smlouvy.

Akceptace smlouvy a legislativa

Přijetí návrhu neboli akceptaci smlouvy v českém právu upravují paragrafy 1740 - 1745 občanského zákoníku. Dle zákona je akceptace projevem akceptantovy vůle.

Akceptace nemusí být výslovná, ale musí být provedena včas a musí z ní být patrný souhlas s navrhovaným obsahem smlouvy. Za akceptaci není požadováno mlčení ani nečinnost.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.