Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Životní pojištění zákon

Co je zákon životního pojištění?

Jde o zákon, který upravuje oblast životního pojištění. Před 1. 1. 2015 smlouvy o životním pojištění upravoval občanský zákoník. Smlouvy, které byly uzavřeny od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2013, upravoval zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Ty smlouvy, které byly uzavřeny po 1. 1. 2014, se opět řídí občanským zákoníkem, čili zákonem č. 89/2012 Sb.

Co všechno upravuje zákon životního pojištění?

V novém občanském zákoníku, chcete-li zákonu č. 89/2012 Sb. najdete základní definici pojmu životní pojištění, informace o nejčastějších výlukách z pojistného plnění, ale i pravidla, kterými se pojišťovny řídí při snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby. V zákoně nechybí ani informace o tzv. odkupném, které vyjadřuje částku, kterou pojišťovna vyplatí klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy.

Zákon upravuje i životní pojištění a daně nebo ukončení smlouvy

Životní pojištění je podporováno státem, který umožňuje daňové úlevy na základě zaplaceného pojistného. Pokud tak budete chtít této možnosti využít, kromě občanského zákoníku se budete pravděpodobně zajímat též o zákon o daních z příjmu. Ten vám umožní odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 12 000 Kč ročně.

Pokud byste chtěli pojistnou smlouvu ukončit, opět bude potřeba nahlédnout do občanského zákoníku (u smluv sjednaných po 1. 1. 2014). Pojistnou smlouvu můžete vypovědět bez udání důvodu a to písemnou formou. Standardní výpovědní lhůta činí v tomto případě 6 týdnů a smlouva pak zanikne k nejbližšímu výročí (měsíčnímu nebo ročnímu). Smlouvu ale můžete ukončit i dohodou, pokud na ni vybraná pojišťovna přistoupí.