Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zákonný zástupce

Tímto pojmem je přesně označována konkrétní osoba, která v mnoha právních otázkách zastupuje osobu jinou. Zákonný zástupce je dnes spojován především se situací, kdy je jednáno za nezletilé osoby, popřípadě je jednáno za osoby, které nemají právní způsobilost k celé řadě různých úkonů. Tedy jde o osobu, která může být i nesvéprávná. V takovém případě má zákonný zástupce povinnost jednat za ní, a to samozřejmě v jejím zájmu.

Hlavně při podepisování smluv

Role zákonného zástupce je nutné především v případech, kdy jsou sepisovány a podepisovány různé druhy smluv. Ve vztahu zákonný zástupce – dítě jde hlavně o smlouvy, které jsou spojeny s určitými pojistkami. I naše děti totiž můžeme chránit proti mnoha rizikům, ale zároveň je třeba vědět také to, že ony sami si do 18 let věku nemohou konkrétní pojistku sjednat. Proto přichází na řadu zákonný zástupce, který ji pro ně sjedná.

Na základě konkrétních dokumentů

Samozřejmě zákonný zástupce je osoba, která může mít danou roli od narození, což se týká právě situací, kdy jde o rodiče nezletilých dětí. Stejně tak ale může být zákonný zástupce určený později, třeba soudem. Jedná se o situace, kdy je někdo zbavený svéprávnosti a daný člověk je určený jako ten, kdo ho může a má zastupovat.