Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Začátek pojištění

Jde o jasně stanovenou dobu, která se váže k té chvíli, od které začíná konkrétní pojistka platit. Pokud bychom si měli jasně definovat, kdy začátek pojištění nastává, může to být určeno hlavně podle smlouvy, kterou sjednáváme. Každý by tak měl mít v tomto směru přesně definované informace. Ty totiž souvisí právě s tím, od jaké chvíle již začínáme být pojištěny a do jaké chvíle ještě pojištěni nejsme.

Začátek pojištění může být různý

Nezáleží to jenom na konkrétních pojišťovnách, ale záleží to také na konkrétních pojistných produktech. Někdy tak platí, že začátek pojištění vzniká právě ve chvíli, kdy došlo k podpisu smlouvy. V jiných případech k němu dojde v té chvíli, kdy provedeme platbu, a pojistné na dané období je zaplaceno. Jsou ale i situace, kdy je brána v potaz doba 00:01, která nastává po dni, kdy danou smlouvu sepíšeme. Pojistka je tedy platná od druhého dne.

Termín si lze i volit

Konkrétní datum, které ukazuje přesný začátek pojištění, si můžeme také nastavit. Týká se to třeba pojistky cestovní a našeho odjezdu na dovolenou. A tak začne platit právě v den naší cesty. Podobné to může být třeba u povinného ručení nebo havarijního pojištění. Pokud přecházíme k jiné pojišťovně, může být začátek pojištění následujícím dnem po ukončení původní smlouvy.