Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Vznikař

Kdo je vznikař?

Vznikař je slangový výraz pro odborníka na vznik pojištění. Vznikař má za úkol vytvářet a případně také spravovat síť pojištěnců. Vznikař poskytuje klientovi informace a projednává s ním podmínky tak, aby kontakt vedl k uzavření pojistné smlouvy. Proto by se mělo jednat o osobu, která na základě informací od klienta dokáže navrhnout optimální pojistný produkt. Vznikař je odborníkem na technické hledisko pojistných smluv, stejně jako na konkrétní specifika jednotlivých pojištění.

Je vznikař zaměstnancem pojišťovny?

Vznikař může být zaměstnancem pojišťovny, ale může být také externím partnerem, který pro pojišťovny zajišťuje zprostředkovací činnost. Vznikař může pracovat pro jednu pojišťovnu nebo pro více pojišťoven. Sám si také volí, zda se bude věnovat jednomu druhu pojištění, nebo zvládne uzavírání pojistek na různá pojištění, jako je třeba havarijnícestovní, povinné ručení a mnoho dalších.

Co je náplní práce vznikaře?

Kromě poskytování potřebných informací pro uzavření pojištění a projednávání podmínek s klientem, je obvykle náplní práce vznikaře samotné uzavření pojistky a také její inkaso. To znamená, že se vznikař stará o řádné uhrazení platby od pojistníka. Vznikař dále posuzuje riziko pro uzavírání určitých pojistných smluv, kontroluje správnost údajů a vyřizuje změny v pojistných smlouvách. Může se věnovat rovněž vyřizování stížností nebo poradenství v případě vzniku pojistné události.