Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Výpověď

Jde o situaci, kdy rozvážeme určitou smlouvu. Výpověď můžeme dát nejenom v práci, ale můžeme dát výpověď i v rámci pojištění. V takovém případě se tímto pojmem rozumí situace, kdy již nemáme zájem o danou smlouvu a chceme ji ukončit. Důležité je, aby byla daná výpověď doručena vždy konkrétní pojišťovně. Nejlepší formou je samozřejmě ta písemná, ale může být využita i jakákoliv jiná, u které může být prokazatelně dokázáno, že byla výpověď nejenom odeslána, ale i doručena.

Roli může hrát i výpovědní lhůta

V oblasti pojišťovnictví je s pojmem výpověď spojen ještě jeden, a to výpovědní lhůta. Jedná se o období, které od podání bude nadále plynout a teprve poté bude moci být daná smlouva ukončena. Pokud tedy podáme výpověď, rozhodně to neznamená, že daná pojistka skončí ihned. Skončí až ve chvíli, kdy uplyne právě daná doba. A ta je nejčastěji v řádech několika měsíců – pokud jde o klasickou výpověď pojistné smlouvy.

Se sankcemi i bez nich

Dobré je počítat také s tím, že v některých případech může být výpověď spojena také s různými sankcemi, pokud smlouvu ukončíme. Jedná se ale spíše po různé speciální pojistky. Pokud jde o povinné ručení, nebo třeba havarijní pojištění, není se čeho bát. V tomto směru sankce nejsou.