Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Vstupní věk

Co je vstupní věk?

Vstupní věk je konkrétní věková hranice, kterou musí splnit pojišťovaná osoba, aby mohlo být v její prospěch uzavřeno pojištění. Vstupní věk se určuje ke dni, od kterého se datuje počátek pojištění. U řady pojistek samozřejmě může být vstupní věk různý, a to v souvislosti s různými zákony a nařízeními.

U jakých pojištění se vstupní věk využívá?

Vstupní věk se nejčastěji využívá u pojištění, kde je věková hranice určující pro jeho podmínky. Typicky je vstupní věk spojen s oblastí životního pojištění, kde určuje, zda je možné toto pojištění ještě uzavřít, případně za jakých podmínek. Stejně tak může být tato informace důležitá také v oblasti soukromého zdravotního pojištění. Vstupní věk ale může souviset i s pojistkou důchodovou, kde ovlivňuje nejenom výši naspořených prostředků, ale i to, zda ještě vůbec může daná osoba určitých nabízených programů využívat.

Kde není vstupní věk stanoven?

Jsou ale i pojistky, kdy vstupní věk nemusí být stanoven. Jedná se především o pojištění cestovní, nebo úrazové. Zde platí, že věková hranice nijak neomezuje, a tak není problém danou pojistku sjednat třeba i těm, kteří jsou nezletilí.