Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Všeobecné pojistné podmínky

Nejčastěji se jedná o soubor jasně definovaných dokumentů, které jsou součástí smluvní dokumentace a na které samotná smlouva také odkazuje. Zde musíme říci, že všeobecné pojistné podmínky má dnes každá pojišťovna na našem trhu a mohou se týkat doslova jakéhokoliv pojistného produktu, který vůbec existuje. A to z toho důvodu, že všeobecné pojistné podmínky upravují hlavně vzájemné vztahy, a to jak pojišťovny jako takové, tak pojišťované osoby.

Co mohou všeobecné pojistné podmínky obsahovat?

Věcí je skutečně více než dost. Pokud se podíváme konkrétně, mohou to být informace týkající se třeba pojistného krytí, týkající se konkrétních pojistných událostí, nebo také celkového řešení daných případů. Stejně tak jsou všeobecné pojistné podmínky zaměřeny i směrem, na co se smlouva vztahuje, na co se nevztahuje, nebo jaké jsou výjimky. Tyto dokumenty tak zkrátka uvádějí vše, co je pro danou smlouvu důležité, ale již se to do ní nevešlo.

Mohou se měnit

Samozřejmě je možné, že všeobecné pojistné podmínky se mohou v průběhu času měnit, a to v závislosti na to, jak postupuje vývoj samotné pojišťovny, nebo zda vznikají nová a nová rizika. Je tedy v zájmu každého klienta to, aby sledoval jejich aktuální verze.