Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Spoluúčast

Daný pojem je známý hlavně u pojistek, které se týkají toho, kdy chráníme svůj vlastní majetek. Nejznámější je jistě v souvislosti s havarijním pojištěním. Zde, ale i v jiných pojistkách spoluúčast konkrétně definuje to, kolik škody bude hradit pojišťovna a kolik my. Jde tedy konkrétně o podíl na způsobených škodách a hlavně podíl na jejich řešení. V rámci různých pojišťoven, ale i různých pojistek dnes může mít řadu podob.

Jak spoluúčast vypadá?

Nejčastěji je označována jako procentuální hodnota. Ta přesně definuje, kolik procent ze způsobené škody hradí pojištěná osoba a kolik konkrétně již bude hradit pojišťovna. Jsou ale i situace, kdy může být uvedena v konkrétních částkách. Mnohdy jsou to pevně dané sumy, a to jak v podobě minimálních sum které se budou vztahovat k menší škodě, tak může jít i o sumy přesně dané, bez ohledu na výši škody.

Může být i nulová

Každá spoluúčast je sjednávána v rámci pojistné smlouvy. Protože většina pojišťoven umožní i její výběr, může být jak malá, tak může být i menší, stejně jako může docházet k tomu, že může být i nulová. Výše spoluúčasti se poté podepisuje na ceně pojistného. Čím je spoluúčast větší, tím je menší cena pojistky. Stejný princip samozřejmě funguje také naopak, kdy nulová spoluúčast znamená nejdražší pojistku.