Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Smluvní ujednání

Co je smluvní ujednání

Smluvní ujednání je soupis základních ustanovení, které se vážou ke sjednávané pojistce. Smluvní ujednání má u pojistky nejčastěji podobu všeobecných pojistných podmínek, což je dokument, který se přikládá k pojistné smlouvě. Smluvní ustanovení jsou plně závazná a jasně specifikují vztah, práva a povinnosti jak pojišťovny, tak pojištěné osoby. Smluvní ujednání se přikládá k pojistné smlouvě nejenom u osoby fyzické, ale také osoby právnické.

Co je obsahem smluvního ujednání?

Zatímco smlouva jako taková může být v rámci uzavírání pojistky dokumentem poměrně jednoduchým, samotné smluvní ujednání už může být složitější. A to proto, že právě zde jsou specifikovány různé odchylky, doplňky, ale také konkrétní podmínky toho, kdy pojistka platí nebo kdy může dojít k pojistnému plnění. Smluvní ujednání si před uzavřením pojištění vždy pečlivě pročtěte, abyste zjistili podmínky, za nichž máte právo na pojistné plnění v případě pojistné události.

Smluvní ujednání se u každé pojišťovny liší

Zapomínat samozřejmě nesmíme na fakt, že smluvní ujednání má každá pojišťovna jiné. Každá z nich má své jasně specifikované všeobecné pojistné podmínky. Pečlivě si je pročtěte a věnujte pozornost také výlukám, tedy situacím, na které se pojištění nevztahuje. Díky pozornému nastudování smluvního ujednání si v budoucnu můžete ušetřit mnoho starostí v otázkách toho, na co se pojistka vztahuje, nebo naopak nevztahuje.