Cestovní pojištění – srovnání cen

Jde o soupis konkrétních a základních ustanovení, které se vážou ke konkrétní sjednávané pojistce. Jde tedy o ustanovení, která jsou plně závazné a která tak jasně specifikují vztah, práva a povinnosti jak pojišťovny, tak pojištěné osoby. A to nejenom osoby fyzické, ale také osoby právnické. Velmi často je konkrétní smluvní ujednání uvedeno v dokumentu, který se přikládá ke smlouvě a který má podobu všeobecných pojistných podmínek.

Specifikace všeho, co není ve smlouvě

Zatímco smlouva jako taková může být v rámci uzavírání pojistky dokumentem poměrně jednoduchým, samotné smluvní ujednání už může být složitější. A to proto, že právě zde jsou specifikovány také různé odchylky, doplňky, ale také konkrétní podmínky toho, kdy pojistka platí, kdy může dojít k pojistnému plnění, ale je specifikována také řada dalších věcí.

U každé pojišťovny jiné

Zapomínat samozřejmě nesmíme na fakt, že smluvní ujednání má každá pojišťovna jiné. Každá z nich má své jasně specifikované obchodní podmínky. Ty je proto doporučováno si za všech okolností přečíst. A to samozřejmě z toho důvodu, že mohou v budoucnu ušetřit mnoho starostí v otázkách toho, na co se pojistka vztahuje, nebo naopak nevztahuje. Dnes jim však mnoho lidí váhu nepřikládá.


Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2