Cestovní pojištění – srovnání cen

Tímto pojmem označujeme platbu, kterou musíme vynaložit na úhradu naší pojistky. Dnes můžeme mít pojistné rozděleno na několik časových úseků. A právě roční pojistné jasně ukazuje tu konkrétní situaci, kdy pojistku platíme jednou ročně. S tímto placením souvisí také takzvaná první platba, kterou realizujeme vždy poté, kdy si danou pojistku sjednáme. Máme-li domluveno ono roční pojistné, je to platba právě na celý rok. A to dopředu.

Vždy v rámci jednoho roku

Druhá platba pojistky tedy proběhne až za následný rok. Pokud daný časový horizont i nadále trvá, je třeba počítat s tím, že i v tomto případě budeme platit právě roční pojistné. Tedy že budeme platit pojistku opět na následující rok. Termín této druhé platby, stejně jako každý další termín platby bývá stanoven na období, kdy došlo k výroční době konkrétního pojištění.

Může se měnit

Samozřejmě dobré je pamatovat i na to, že roční pojistné se jako konkrétní částka může také měnit. A to v závislosti na tom, jak mění svou cenovou politiku pojišťovna. Stejně tak se ale může cena měnit třeba podle toho, kolik získáme bonusu u povinného ručení. Poté jsou i takové pojistky, jako krátkodobé cestovní pojištění, kdy se roční pojistné vůbec nekalkuluje.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2