Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Riziko

I když může být tento pojem spojený s bezpečnostní vědou, nebo odborným jazykem, nejčastěji se používá v jazyce běžném. V tom poté označuje jeden hlavní a konkrétní stav, kterýž může nastat. Objektivně tak můžeme pojmem riziko označit třeba příčinu našich budoucích problémů. Ty mohou být označeny nejenom adresně, ale samozřejmě i prostorově, popřípadě časově. Stejně tak může být riziko také předem neurčené, pouze vymezené jednotlivými možnostmi a situacemi.

Hlavně v oblasti pojišťovnictví

Jedním z nejznámějších pojmů je dnes určitě takzvané pojistné riziko. Jeho vysvětlení je poměrně jasné. Jde o situaci, která může nastat a kterou tak má jako povinnost pojišťovna vyřídit. Konkrétní pojistné riziko může být spojeno třeba s naším cestováním a cestovní pojistkou, stejně jako s pojištěním havarijním, nebo s povinným ručením. Může se tak jednat třeba o zdravotní komplikace, krádež, stejně jako nehodu.

Bývá přesně definováno

V oblasti pojišťovnictví určitě nesmíme zapomenout na to, že riziko bývá v tomto případě přesně popsáno a také přesně definováno. A co to znamená? Že jsou v rámci pojistných smluv uvedeny přesné důvody a přesné situace, co je a co není pojistným rizikem. A od toho se také odvíjí to, co bude pojišťovna řešit jako pojistnou událost.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová