Cestovní pojištění – srovnání cen

Jde o pravidelný a stálý příjem, který může mít různou výši, stejně jako různou délku trvání. Zatímco u platu je tento příjem spojený s případnou odměnou za práci nebo služby, renta nemusí být žádnými službami podmíněna. Dnes může být spojena třeba s vlastnictvím půdy, stejně jako s vlastnictvím cenných papírů, nebo s vlastnictvím různých pojistek.

I v rámci důchodu

Slovem renta se dnes označuje také důchod, který už může být spjatý právě s oblastí pojišťovnictví. A to hlavně v případech, kdy zvolíme různá připojištění, která se v dané oblasti nabízejí. V takovém případě renta vychází ze sjednané pojistky a je tedy spojena s pravidelným vyplácením peněz, které jsme si tímto způsobem naspořili. Člověk, který tuto odměnu pobírá, je označován jako rentiér.

Může být vyplácena různým osobám

V souvislosti s pojistnými události může být renta vyplácena i v případě zranění, nebo trvalých následků. To se stále týká osoby pojištěného. Jsou ale také situace, kdy je renta zasílána na účet někoho z blízkých. Jde hlavně o chvíle, kdy pojištěný zemře a právě renta je cestou k tomu, aby mohla být dlouhodobě udržena hlavně finanční funkčnost a případné nezávislost celé rodiny, které tak zůstává odkázána právě na pomoc třeba této konkrétní pojišťovny.


Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 4