Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Regres

Jde konkrétně o druh určitého postihu. A to samozřejmě vůči té osobě, stejně jako vůči té firmě, které způsobila škodu. Regres je poté tím postihem, který souvisí se samotným vynaložením nutného majetku. Může se týkat jak situací, kdy je poškozen majetek movitý a nemovitý, tak může dojít i k situaci, kdy může dojít ke škodě na zdraví. Pokud dojde k pojistnému plnění, může tento postih pojišťovna uplatňovat.

Kdy se používá?

Příkladem může být situace, kdy nám jsou odcizena naše zavazadla. Pokud je viník dopaden, vyplatí pojišťovna pojistné plnění. Sama poté uplatňuje konkrétní regres, vůči daným osobám. A to třeba u soudu, v rámci jednání, kdy chce zaplatit dané škody. Tato cesta je samozřejmě výhodná hlavně pro pojištěné osoby. Ti tak nemusí čekat na reálné uhrazení poškozených, ale toto si již zařídí právě samotná pojišťovna jako taková.

Nemusí být pravidlem

Regres však nemusí být uplatňován vždy, jelikož jsou i situace, kdy uplatňován není. To se může týkat takové škody, která byla způsobena neznámým pachatelem, nebo byla způsobena v rámci sjednaných pojistek. Třeba pojistky odpovědnosti, nebo povinného ručení. Pokud v takovém případě škodu způsobíme, je logické, že ji po nás pojišťovna nechce.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová