Cestovní pojištění – srovnání cen

Tento pojem souvisí především s pojistnou hodnotou konkrétní pojišťované věci. Je stanovena horní hranice plnění, která je dodržována. A to jak v rámci jedné, nebo i několika pojistných událostí, které v průběhu pojistného roku vzniknou. Pojem prvé riziko tedy jasně označuje právě situaci, která souvisí s maximální pojistnou sumou, kterou nám bude vyplacena.

Pouze v rámci roku

Dané prvé riziko je sjednáváno a je aplikováno vždy pouze v rámci jednoho celého roku. Nejedná se však o rok kalendářní, ale jde v tomto případě o rok, který uplyne od doby založení naší pojistky, až do jejího výročního dne. Následně dojde k tomu, že je opět započítáván rok nový. V takovém případě je samozřejmě možné danou pojistnou částku nejenom snížit, ale i zvýšit. A to v závislosti na skutečném stavu.

Tam, kde nelze určit hodnotu věci

Pokud bychom se podívali konkrétně, kde je vlastně pojem prvé riziko uplatňován primárně, je to hlavně v situacích a v oblastech, kdy je těžké odhadnout nebo určit skutečnou hodnotu věci. Proto dochází k této možnosti, v rámci které se pojišťovna orientuje jenom podle maximální částky sjednaného plnění, kterou následně také vyplatí. Více, než je daný limit nevyplácí, ani pokud by byla škoda doložena vyšší.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2