Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Prvé riziko

Co je prvé riziko?

Pojištění na prvé riziko znamená stanovení limitu pojistného plnění. Pojištění se vědomě sjedná pouze na část pojistné hodnoty věci. Pojištění na prvé riziko se používá především v případě, že není možné stanovit pojistnou hodnotu předmětu. To se může stát, když se pojistná hodnota předmětu v čase mění (např. starožitnosti) nebo není možné jasně stanovit pojistnou hodnotu (tzv. pojistka na blbost).

Jaké pojistné období zahrnuje prvé riziko?

Prvé riziko představuje horní hranici plnění  ze všech pojistných událostí vzniklých za pojistný rok, případně jiné sjednané období. Pojistný rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale jedná se o rok, který začíná prvním dnem platnosti pojistné smlouvyVždy po uplynutí pojistného roku můžete maximální částku plnění z pojištění na prvé riziko změnit podle aktuálních potřeb.

Proč využít pojištění na prvé riziko?

Jestliže je uzavřeno pojištění na prvé riziko, nehrozí následně sankce  za podpojištění. Pojistná částka je totiž vědomě snížena pod pojistnou hodnotu věci po dohodě obou smluvních stran.

Kolik pojišťovna vyplatí v případě škody?

Pokud uzavřete pojištění na prvé riziko a vznikne vám škoda vyšší, než je nastavená hranice pojistného plnění, vyplatí pojišťovna pouze maximální dohodnutou částku. Vyšší částku přes sjednaný limit pojišťovna nevyplácí, ani pokud by byla doložena vyšší škoda.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová