Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Provize

Pojmem provize můžeme označit cokoliv, co obdržíme jako smluvní odměnu za sjednaný obchod. Pokud zůstaneme v oblasti pojišťovnictví, je pojmem provize nejčastěji označována odměna obchodnímu zástupci. Tedy té osobě nebo firmě, stejně jako bazaru nebo internetovému portálu, prostřednictvím kterého je nám naše pojistka sjednána. Samozřejmě konkrétní výše dané provize může být dohodnuta a vyplácena za předem stanovených podmínek.

Nejčastěji v penězích a procentech

Nejenom v oblasti pojišťovnictví, ale v celé řadě dalších oblastí je provize určována procentuelním podílem. A ten vychází hlavně z objemů smlouvy. Nejčastěji potom vychází z toho, kolik peněz vlastně budeme platit pojistné. Z toho následně obchodní zástupce získá svou provizi. Ta může mít podobu jednotek, stejně jako několika desítek procent. Podobně jsou odměňováni třeba i prodejci zboží, realitní makléři a další lidé.

Je podložena smlouvou

Aby mohla být provize vyplacena, je daný člověk nebo firma vázán k mateřské společnosti smlouvou. A to buď smlouvou o zprostředkování, tak i smlouvou o obchodním zastoupení. V obou případech musí být smlouvy podepsány oběma smluvními stranami, které s ní musí souhlasit. Jedině tak je smlouva platná a provize může být vyplacena.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová