Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Prekluze

Pojem prekluze znamená určitý zánik nároku, a to v rámci subjektivního práva. Je velmi podobný pojmu promlčení, ale u samotné prekluze platí, že není takto všeobecná. Je tedy třeba říci, že zánik nároku nemusí být natolik automatický, jak je patrné třeba u samotného promlčení. V rámci pojišťovnictví tak je prekluze pojem, který označuje třeba zánik nároku na pojistné plnění.

Řada možných důvodů

Může k tomu dojít jak z důvodu, že bylo vše promlčeno, tak samozřejmě i z důvodů zcela jiných. Případem takové prekluze, tedy zániku na nárok pojistného plnění může dojít ve chvíli, kdy pojistnou událost třeba nenahlásíme. Stejně tak může k dané situaci dojít v případě, kdy ji nahlásíme, ale již nijak nespolupracujeme s likvidátorem. Tedy nedáváme k dispozici třeba dokumenty, které si vyžádá proto, aby mohl i nadále pokračovat v likvidaci pojistné události.

Nelze plnit ani dobrovolně

Důležité je dodat také to, že u prekludovaného práva nemůže v budoucnu dojít ani k dobrovolnému plnění. A to z toho důvodu, že by se v takovém případě jednalo o bezdůvodné obohacení. Jakékoliv plnění totiž musí být podloženo. Konkrétní prekluze je poté stanovena na základě takzvané prekluzivní lhůty, která může být součástí pojistných podmínek u smlouvy.