Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistný rok

Co je pojistný rok

Pojistný rok je doba, která začíná běžet od prvního dne platnosti pojistné smlouvy. Pojistný rok proto oproti běžnému roku nezačíná 1.1., ale u každého pojistníka je jeho první den různý a odvíjí se od toho, od kdy svou pojistku sjednal. V dalších letech pojištění je první den pojistného roku den, kdy došlo k výročnímu dni pojištění. V takovém případě hovoříme nikoliv o prvním pojistném roce, ale druhém, třetím a dalších pojistných letech.

Jak dlouho trvá pojistný rok?

Pojistný rok trvá 365 dní od data, kdy byla uzavřena pojistná smlouvaPoslední den pojistného roku připadá následující rok na datum předcházející dni, kdy začalo pojištění platit. Tento den je označován jako výroční den pojištění. Ve výroční den pojištění začíná běžet další pojistný rok. S tímto dnem mnohdy souvisí to, že dostanete od pojišťovny shrnující informace o vaší pojistce, nebo různá zvýhodnění.

Pojistný rok je důležitý v rámci povinného ručení

Hlavní oblastí, kde se na pojistný rok zaměřovat, je určitě povinné ručení. Pokud jste jezdili bez nehod, je právě po každém pojistném roce připisován bonus, který zvýhodní vaši pojistku. Ve výročním dopise získáte informace o tom, kolik vás bude povinné ručení stát v příštím pojistném roce a kolik máte platit.