Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistné období

Každá pojistná smlouva, kterou máme sjednánu, má přesně dané konkrétní pojistné období. Jde tedy o dobu, kdy je daná smlouva platná a kdy je nám poskytována také pojistná ochrana. Dnes platí, že pojistné období může být v řádech několika málo dní, stejně jako v období let i měsíců. Může být ale časově neomezené. V takovém případě platnost ovlivňuje hlavně výpovědní lhůta a konkrétní doba, kdy je daná pojistka definitivně vypovězena.

Pojistné období má často v rukou klient

V případě cestovní pojistky je to doba našeho pobytu v zahraničí. V případě krátkodobého havarijního pojištění třeba potřebná doba, kdy jezdíme. U povinného ručení doba, než auto prodáme. Stejně tak ale můžeme souhlasit jako klienti také s tím, že pojistné období bude neurčité. To v praxi znamená, že není ohraničené žádným konečným datem. Co je ale také důležitým ukazatelem, to je i počátek pojištění, který nemusí vždy nastat jenom datem sepsání smlouvy.

Období může být i předčasně zkráceno

I když je pojistka sjednána na určitou dobu, může dojít k tomu, že bude ze strany pojišťovny pojistné období zkráceno. Může na to mít vliv třeba změna legislativy, stejně jako neplacení běžného pojistného, nebo pokusy o pojistné podvody.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová