Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná událost

V rámci pojistné události je označována takzvaná nahodilá událost, při které dochází k pojistnému plnění. Každá pojistná událost může být definována také ve smlouvě, a to s ohledem na to, co je a co není pojistnou událostí jako takovou. Dnes se může vztahovat na řadu věcí, a to od ztráty, přes poškození majetku, až třeba po zdravotní problémy. Každá pojistná událost je následně řešena pojišťovnou, během čeho dochází k likvidaci pojistné události, která je zakončena vyplacením pojistného plnění.

Pojištěný ji musí nahlásit

Aby se nahodilá událost stala událostí pojistnou, je třeba, aby ji pojištěný nahlásil pojišťovně, která ji poté v rámci sepsané pojistná smlouvy začne řešit. Do celého procesu následně vstoupí i likvidátor, tedy osoba, která určí konkrétní škodu a také rozhodně o nároku. Ten může být buď uznán, nebo zamítnut. A to v souvislosti s tím, zda je pojistná událost skutečně oprávněná.

Může být také promlčena

Důležitým faktem zůstává, že ačkoliv by měla být pojistná událost nahlášena neprodleně, ne každý to udělá. Vše může dojít až k tomu, že je vše promlčeno. Tato lhůta počítá s obdobím tří let, a to u klasických pojistných událostí, které se týkají třeba škody na majetku, nebo také škody na zdraví.