Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná částka

Tímto pojmem, který známe hlavně z oblasti pojišťovnictví, v první řadě označujeme takovou částku, která může být vyplacena, pokud dojde k pojistné události. Dodat ale musíme, že pojistná částka je onou maximální sumou, která se na případnou pojistnou událost vztahuje.

Případné pojistné plnění tedy nikdy nemůže být vyšší, než je tato suma. Naopak může být samozřejmě nižší, a to hlavně v závislosti na tom, jak velká je skutečná způsobená škoda.

Pojistná částka je uváděna ve smlouvách

Aby bylo při sjednávání pojistného produktu vždy přesně jasné, kolik bude vyplaceno, je pojistná částka vždy přesně sjednána i v konkrétní smlouvě. Mnohdy může samotný pojistník vybrat takovou, která bude odpovídat jeho potřebám. Důležité je, aby pojistná částka v rámci některých pojistek odpovídala skutečnosti. V rámci jiných, jako je povinné ručení je dobré volit raději vyšší, která tak pokryje skutečně většinu možných škod, které se stanou.

Rizika pojistné částky

Pokud je pojistná částka stanovována samotným klientem, může dojít ke dvěma hlavním rizikům. Tím prvním je to, že dojde k nadpojištění – částka je příliš, až zbytečně vysoká. Druhým rizikem je takzvané podpojištění – pojišťovanou věc ohodnotíme méně, než je její aktuální a reálná hodnota.