Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistka

V případě tohoto konkrétního pojmu jde o smlouvu, která se mnohdy týká finančních služeb. A to v souvislosti s tím, že jsou pojištěné osobě vyplaceny finanční prostředky, pokud dojde k nahodilé události. Následně dochází k likvidaci pojistné události, na konci které dojde k pojistnému plnění. Jaká je výše samozřejmě upravuje samotná pojistka. Stejně tak pojistka upravuje také to, na jaké situace se dané plnění vztahuje a v jakém rozsahu nebo typu musí daná nahodilá událost být.

Jsou různé druhy pojistek

Onen dokument, a to pojistka je dnes sepisována výhradně písemně, popřípadě dojde ke zjednodušenému sjednání prostřednictvím internetu. Pojistka se dnes může týkat také celé řady různých situací. Můžeme tak pojistit naši osobu, naše auto, náš majetek, ale stejně tak třeba také naši cestu do zahraničí. Daná pojistka poté upravuje a vymezuje druh a typ ochrany, který získáme.

Z pojistky vyplývají i povinnosti

Nejsou to jenom výhody v podobě pojistného plnění. Každá pojistka ale přináší také několik povinností. Mezi tu hlavní patří nutnost platit dohodnuté pojistné, a to v domluvených a v pravidelných intervalech, které byly sjednány. Stejně tak je povinností to, nesnažit se spáchat pojistný podvod, jelikož plnění by mělo být vždy spojeno s nahodilou událostí.