Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojištěný

Mluvíme-li o pojištěném, máme na mysli konkrétní osobu, která si sjednala pojištění a na kterou se také vztahuje pojistná smlouva. Pojištěný je tedy osoba, která v případě pojistné události má nárok na vyplacení pojistného plnění. Dnes může být pojištěný nejenom osobou fyzickou, tedy běžným občanem. Pojištěný může být i osobou právnickou, tedy firmou. I firmy dnes mohou vyžadovat pojistnou ochranu.

V rámci jakékoliv pojistky

Osoba nebo firma, která je označovaná jako pojištěný tak může být označována v rámci jakékoliv pojistky, se kterou se můžeme na trhu setkat. Ať už je to třeba cestovní pojištění, havarijní pojištění, nebo povinné ručení. I pokud je zde hlavním pojištěným předmětem právě auto, je pojištěný stále osobou, která je uvedena ve smlouvě a která má nárok právě na pojistné plnění.

Má své povinnosti i práva

Každý pojištěný, též nazývaný jako pojistník má i své povinnosti. Tedy například včas platit konkrétní pojistku, stejně jako má povinnost snažit se, aby předcházel pojistným událostem. Jeho právo je poté na to, aby získal pojistné plnění, pokud dojde k nahodilé události, která bude hlášena jako událost pojistná. Samozřejmě tuto povinnost nahlášení a dodání potřebných informací má opět zase jenom pojistník.