Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Plnění

Tento pojem může být spojený s několika oblastmi, ale nejčastěji je spojován s oblastí pojišťovnictví. Zde je ho využíváno hlavně jako pojmu plnění. Jedná se o situaci, kdy dochází k tomu, že pojišťovna vyplácí peníze, a to na základě uzavřené smlouvy a také na základě pojistné události, která nastala. V takovém případě se právě finanční částce, která je zasílána, říkáno jako pojistné plnění. Tím tak pojišťovna svým způsobem plní závazky, které ji ze smlouvy plynou.

Pro několik různých osob

V souvislosti s plněním platí i to, že je řada osob, které ho mohou získat. Jsou to nejenom osoby fyzické, ale také osoby právnické. Plnění navíc může získat jak oprávněná osoba – pojistník, ale i osoba obmyšlená. A to ta, která je uvedena ve smlouvě. Tato situace se může týkat třeba smrti pojistníka, aby bylo předem jasné, komu má konkrétní pojišťovna dané plnění poskytnout.

U různých pojistek

Nejčastěji je plnění využíváno u takzvaných škodových pojistek, kdy došlo k jakékoliv újmě a právě pojišťovna v tomto směru hradí danou škodu. Stejně tak ale může plnění existovat i v segmentu obnosového pojištění. Tento typ pojistky se týká hlavně konkrétní události, která by měla nastat, aby mohlo být plnění uskutečněno.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová