Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmů

Zpět na všechny pojmy

Plnění

Tento pojem může být spojený s několika oblastmi, ale nejčastěji je spojován s oblastí pojišťovnictví. Zde je ho využíváno hlavně jako pojmu plnění. Jedná se o situaci, kdy dochází k tomu, že pojišťovna vyplácí peníze, a to na základě uzavřené smlouvy a také na základě pojistné události, která nastala. V takovém případě se právě finanční částce, která je zasílána, říkáno jako pojistné plnění. Tím tak pojišťovna svým způsobem plní závazky, které ji ze smlouvy plynou.

Spočítat ceny povinného ručení

Pro několik různých osob

V souvislosti s plněním platí i to, že je řada osob, které ho mohou získat. Jsou to nejenom osoby fyzické, ale také osoby právnické. Plnění navíc může získat jak oprávněná osoba – pojistník, ale i osoba obmyšlená. A to ta, která je uvedena ve smlouvě. Tato situace se může týkat třeba smrti pojistníka, aby bylo předem jasné, komu má konkrétní pojišťovna dané plnění poskytnout.

U různých pojistek

Nejčastěji je plnění využíváno u takzvaných škodových pojistek, kdy došlo k jakékoliv újmě a právě pojišťovna v tomto směru hradí danou škodu. Stejně tak ale může plnění existovat i v segmentu obnosového pojištění. Tento typ pojistky se týká hlavně konkrétní události, která by měla nastat, aby mohlo být plnění uskutečněno.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Všechny epizody
Nepodceňto - Tereza Tobiášová
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.