Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Nestálec

Tento termín využívá pojišťovna většinou pouze interně a samotný klient se s ním málokdy dostane do styku. Tedy v některých případech ano, ale spíše v jeho pozměněné podobě. Podíváme-li se totiž na to, co pojem nestálec znamená, jde o označení bankovního účtu, stejně jako jde o označení osoby. A to konkrétně ve spojení s chybně zaslanou platbou. Tu tak pojišťovna ukládá na svém klasickém bankovním účtu, ale ukládá ji na speciálním, který je pro tyto platby určený. A v souvislosti s tím se vžil pojem nestálec.

Kdy může taková platba přijít?

Samozřejmě nejčastější situací je stav, kdy při platbě pojistného uvedeme špatný variabilní symbol a platba se tak nemůže spárovat. Nestálec ale přichází na řadu také v případě, kdy variabilní symbol, vůbec neuvedeme, stejně jako ve chvíli, kdy neuvedeme ani žádné další identifikátory platby. Stejně tak na daném účtu patří ale i platby, které mohou být zaslány třeba omylem. I takové možnosti dnes existují.

Co se děje s penězi?

Samozřejmě na tomto konkrétním účtu zůstávají, a to třeba po tu dobu, než konkrétní majitel zkontaktuje pojišťovnu s tím, že svou platbu uhradil, ale pojišťovna ji tak nevede. Následně je použit právě účet nestálec, na kterém je platba dohledána a převedena správně, na účet pojišťovny. Pokud se však dlouhodobě nikdo neozve, je platba vracena zpět, na ten účet, ze kterého přišla.