Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Následné pojistné

Pojmem následné pojistné dnes označujeme každou druhou platbu, kterou zasíláme po té první. To je obecná definice tohoto sousloví. Týká se tak především běžného pojistného, které sjednáváme v rámci smlouvy. Je tedy třeba říci, že následné pojistné je vždy takové, které následuje po první platbě.

A to ať už jde o platbu v jakékoliv výši, nebo jde o platbu v rámci jakéhokoliv časového horizontu. Nutno také říci, že následné pojistné je platbou nikoliv pouze druhou, ale už platbou každou následující.

Kdy může proběhnout?

Zde hraje hlavní roli samozřejmě to, v jakých intervalech budeme naši pojistku platit. Pokud v ročních, potom následné pojistné budeme platit až za celý rok od provedení první platby. Pokud si ale zvolíme frekvenci čtvrtletní, je následné pojistné to, které zaplatíme za následující tři měsíce. Samozřejmě dané frekvence si volíme v rámci našich požadavků.

Téměř u všech pojistných produktů

Daný pojem následné pojistné se dnes používá u řady na trhu známých pojistných produktů. Je tak spojený třeba s naším vozem, stejně jako je spojován s naším zdravím. S čím často ale nesouvisí, to může být krátkodobé cestovní pojištění. Jelikož to je třeba zaplatit jednorázově a ihned, platíme zde jenom první pojistné a k tomu následnému již nedochází.