Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Malus

Tento pojem souvisí s naším řidičským uměním a provozem našeho vozidla, na které máme uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Je blízký pojmu bonus – ten označuje procentuální hodnotu, o kterou je nám sníženo běžné pojistné. Oproti tomu malus je hodnotou přesně opačnou. Ukazuje totiž, o kolik nám bude běžné pojistné navýšeno. I zde je vše počítáno v rámci procentuálních hodnot.

Koho se malus týká?

Samozřejmě se týká všech, kteří se svým vozem jezdí a často bourají. Při každé takové nehodě je odečtena část bonusu, a to až k úplné nule. Odečítání ale pokračuje i na dále, a to do mínusu. A touto minusovou hodnotou je označován právě malus. Je tedy spojený s naší osobou pokaždé, když nabouráme. Samozřejmě v závislosti na tom musíme říci, že malus není pevně danou hodnotou, ale můžeme se během let zvyšovat, nebo naopak snižovat.

Odečítá se příslušný počet měsíců.

Kdo jezdí bez nehody, ten za každý rok získá bonus 5 procent. Pokud ale dojde k nehodě, může pojišťovna odečíst 12 – 36 měsíců daného bonusu. A to odečítá na základě svých podmínek, ale i charakteru nehody. Po každé nehodě tedy může být odečteno až bonusových 15 procent. Dané hodnoty jsou odečítány každému pojistníkovi, tedy tomu, kdo sjednává na dané auto smlouvu. Pokud je osoba pojistníka a provozovatele vozu jiná, je odečítána provozovateli.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová