Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Likvidace pojistné události

Samotný proces likvidace pojistné události by se dal jednoduše označit jako zhodnocení konkrétních podmínek, stejně jako vlastností, které plynou z konkrétní pojistné události. Dochází tak k ověřování toho, kdy se daná událost stala, jak se stala, v jakém rozsahu se stala a zda má pojištěná osoba skutečně nárok na základě své smlouvy na proplacení škody. To vše jsou postupy, které v rámci likvidace pojistné události musí u každé pojistné události a u každé pojišťovny proběhnout.

Důležitá je osoba likvidátora

Aby mohla likvidace pojistné události je samozřejmě třeba kompetentní osoby, kterou je likvidátor. Tato osoba je tou, která zahájí ono konkrétní šetření dané události, zjistí konkrétní rozsah škod i to, zda k události skutečně došlo tak, jak bylo oznámeno pojišťovně. Všechny tyto informace samozřejmě předá pojišťovně a spojí se s konkrétní pojištěnou osobou. A to třeba kvůli nutnosti dalších informací, nebo kvůli různým dotazům.

Různě dlouhá doba

Samotná likvidace pojistné události rozhodně není v rámci své lhůty nijak specifikovanou dobou. Je tedy třeba počítat s tím, že v některých případech je vše vyřešeno do pár dní, v některých případech může likvidace pojistné události trvat i týdny nebo měsíce. Vše končí až v případě, kdy dojde k vyplacení pojistného plnění.