Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Krátkodobé pojištění

Krátkodobé pojištění může být jak alternativou k běžnému pojistnému produktu, tak se může jednat i o standardní pojistný produkt jako takový. Často je spojený s hlavní důležitou věcí, kterou je samozřejmě konkrétní časový termín. Ten může jasně ukazovat, že jde právě o krátkodobé pojištění, které přestane platit ve chvíli, kdy nastane den potom, do kdy je pojistka sjednána. Samozřejmě u mnohých pojišťoven je možné krátkodobé pojištění prodloužit, nebo vytvořit další, navazující.

Krátkodobé pojištění v oblasti automobilů

Zde se pojmem krátkodobé pojištění označuje jakákoliv pojistka, která je kratší, než je doba jednoho roku. Může se týkat třeba situace, kdy chceme automobil vlastnit jenom pár týdnů a měsíců a potřebujeme povinné ručení.

Stejně tak může být krátkodobé pojištění sjednáno třeba ve chvíli, kdy jedeme s naším vozem na dovolenou a chceme havarijní pojistku. Podobné možnosti jsou nabízeny i motorkářům na léto.

Oblast cestovního pojištění

I zde můžeme o krátkodobém pojištění mluvit. A to nejčastěji o takové, které je kratší než 3 měsíce, tedy 90 kalendářních dní. Takové krátkodobé pojištění volíme na přesně danou dobu. A tato doba samozřejmě konkrétně odpovídá danému termínu, po který se zdržujeme právě v zahraničí.