Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Konec pojištění

Definice tohoto pojmu je zcela jasná. Jedná se o přesně stanovenou dobu, kdy pojistka přestává platit. Daný konec pojištění se tedy jasně týká konkrétního dne v měsíci a daném roce, kdy pojistka platí poslední den. Den následující už nastane onen konec pojištění a my se tak stáváme již nepojištěnou osobou. Daný konkrétní konec může být uveden v naší smlouvě, a to hlavně ve chvíli, kdy jsme pojistný produkt uzavírali na dobu určitou.

Týká se většiny pojistek

Samozřejmě konec pojištění dnes může nastat u většiny pojistek na našem trhu. A to ať už pojišťujeme třeba auto, kde často nebývá pevně stanoven, nebo se pojišťujeme třeba na dovolenou. V rámci této pojistky bývá dané datum jasně dané, jelikož cestovní pojistka bývá mnohdy krátkodobá a tak je konec pojištění samozřejmě pevně stanovený námi. A to s ohledem na délku zahraničního pobytu.

Konec pojištění může nastat i dříve

I když může dané datum ve smlouvě jasně ukazovat, kdy k ukončení pojistky dojde, může k tomu dojít i dříve. Konkrétní konec pojištění může nastat třeba posledním dnem výpovědní lhůty, pokud pojistku vypovíme předčasně. Stejné právo ale má i pojišťovna, a to třeba ve chvíli, kdy odmítáme zaplatit dlužné pojistné. V obou případech platí, že daný den bývá vždy přesně dán a znám.