Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Kapitalizace

Pojem kapitalizace už sám v sobě jasně skrývá informaci o tom, čeho se týká. Jedná se samozřejmě o souhrn celkového kapitálu, který pojišťovna má. Může v sobě zahrnovat hlavně výnos z daného kapitálu, stejně jako rizika trhu. Pod pojmem kapitalizace se ale ukrývají také náklady. A to samozřejmě jak náklady spojené s údržbou, tak i náklady spojené s odpisy, stejně jako náklady ve formě daní. Tedy vše, co daná konkrétní pojišťovna samozřejmě platí.

Mohou být různé druhy kapitalizace

Základní definici tedy známe a tak je dobré podívat se i konkrétně na jednotlivé možnosti. Může to být třeba tržní kapitalizace, která vyjadřuje hodnotu firmy, a to na základě ohodnocení jejích akcií, které jsou vydány. Existují ale také kapitalizace pohledávek, které souvisejí s tím, že jsou pohledávky vůči konkrétním společnostem převedeny na jejich vlastnické podíly.

Ve výročních zprávách i na Českém statistickém úřadě

Pokud se budeme držet toho, kde může být konkrétní kapitalizace znázorněna, mohou to být třeba výroční zprávy jednotlivých tuzemských pojišťoven. Stejně tak ale pojem kapitalizace využívá také český statistický úřad, a to jak v souvislosti se svými ukazateli, tak samozřejmě také v souvislosti se svými vydávanými zprávami, které se daného termínu týkají.