Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Finanční arbitr životního pojištění

Co je finanční arbitr životního pojištění

Finanční arbitr je státem zřízený orgán sloužící k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Orgán je oprávněný rozhodovat o sporech ze životního pojištění a to zejména tehdy, pokud se tyto spory týkají pojištění fyzické osoby v případě smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění. Rozhodovat ale může též v jiných skutečnostech, pokud se týkají změny osobního postavení osoby.

Co všechno finanční arbitr řeší?

Orgán má kromě výše uvedených pravomoci rozhodovat též v oblasti spotřebitelských úvěrů a půjček, investic, platebních služeb, směn měny nebo stavebního spoření. Díky finančnímu arbitrovi, který za výkon své funkce odpovídá vládě, se stávají právní služby v oblasti finančního trhu na dosah běžným občanům, kteří si ty placené nemohou nebo nechtějí dovolit. Kontakt na finančního arbitra najdete na stránkách Kanceláře finančního arbitra.

Doporučení pro řízení před finančním arbitrem

Pokud má řešit finanční arbitr životní pojištění nebo jinou oblast, je dobré použít pro podání návrhu speciální formulář, který není nikterak složitý a obsahuje i praktický návod na podání účinného návrhu na zahájení řízení. Zmíněný návrh podepište a pošlete jej poštou nebo skrze datovou schránku. V opačném případě nebude řízení zahájeno.

Důležité je také předložit společně s návrhem veškerou smluvní dokumentaci, písemné doklady o neúspěšné reklamaci i komunikaci s institucí. Pokud vás instituce vyzve k doplnění podkladů, můžete je následně zaslat e-mailem nebo přes Průvodce doplněním návrhu. V druhém zmíněném případě nezapomeňte k doplnění připojit i odpovídající spisovou značku.

Pokud finanční arbitr ve věci rozhodne, nebojte se jej požádat o vysvětlení. Nezapomeňte číst pečlivě veškeré výzvy i sdělení finančního arbitra, zejména pak ty o předběžném právním posouzení sporu. Pokud instituce vydá pravomocné rozhodnutí, mějte na paměti, že toto rozhodnutí je dodatečně přezkoumatelné soudem.