Cestovní pojištění – srovnání cen

Pojem excendent není v oblasti pojišťovnictví příliš známý a používaný, ale je rozhodně dobré si ho vysvětlit. Pokud se podíváme na konkrétní definici slova excendent, potom máme na mysli část škody, která vznikne. A to takové škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého plnění jiným pojišťovnám.  Stejně tak ale můžeme tímto pojmem označit také excendentní zajištění rizika, které postupuje prvopojistitel.

Rozdělení mezi několik pojišťoven

Pokud se na význam slova excendent podíváme z laického pohledu, může se jednat třeba o část škody, kterou pojišťovna předá jiné pojišťovně, která je povinná v rámci dané oblasti hradit vám jako klientům jiné plnění. Často je ideálním příkladem cestovní pojištění. Při cestě do zahraničí jste pojištěni sice v rámci zákona, ale ne vždy mohou aktuální limity zdravotního pojištění stačit. To, co se objeví navíc, zaplatí soukromá pojišťovna. Zbytek ta, u které jste pojištěni od narození.

Vztah probíhá v rámci pojišťoven

Pro samotné klienty nemusí být samotný excendent nijak důležitým pojmem. A to samozřejmě z toho důvodu, že vše si mezi sebou řeší pouze samotná pojišťovny. Pro nás jako pojištěnou osobu je důležité, co je uvedeno v konkrétní smlouvě. A na základě toho bychom měli hledět na to, kolik tedy máme nárok získat v rámci konkrétní pojistné události.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2