Cestovní pojištění – srovnání cen

Dozorována je dnes celá řada věcí. Zůstaneme-li u oblasti pojišťovnictví, je konkrétní dozor nejčastěji spojen s kontrolou. A to všech pojišťoven, které na našem trhu jsou. Daný dozor tak dbá primárně na to, aby pojišťovny plnily záruky spojené se splnitelností svých závazků, stejně jako dbá na to, aby plnily své smlouvy a tak skutečně nabídly konkrétní ochranu pro toho, kdo s nimi danou smlouvu sjedná. A to ať jde o ochranu našeho auta, naší osoby, nebo třeba naší nemovitosti.

Kdo v ČR dozoruje?

Tím hlavním orgánem, který daný dozor provádí je aktuálně Česná národní banka. Právě ta nejenom kontroluje, ale také reguluje všechny činnosti, které s podnikáním v oblasti pojišťovnictví souvisejí. Stejně tak ale může podobnou funkci zastupovat také asociace pojišťoven, která dohlíží hlavně na to, zda jednotliví členové skutečně dodržují dané zásady a postupy, které jsou domluveny.

Kontrolovány jsou i finance

Další oblasti, v rámci které je dozor nad pojišťovnami vykonáván, je dohled finanční. Ten je spojený hlavně s tím, aby pojišťovna správně hospodařila a aby její finanční prostředky byly v takové výši, aby dokázala snadno platit své závazky, které je vůči jejím vlastním klientům vzniknou. A podle toho lze poznat, zda pojišťovna funguje skutečně správně, nebo nikoliv.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2