Cestovní pojištění – srovnání cen

Pokud se podíváme na konkrétní definici pojmů, jako je doložka, klauzule a dalších jejich synonym, potom se jedná o omezující podmínku. Stejně tak mají ale daná slova i několik dalších významů, mezi které patří třeba výhrada, ale i již zmíněné doložka. Nejčastěji je tento pojem využíván v oblasti práva. Tedy hlavně v rámci různých smluvních dokumentací, které během života uzavíráme.

I v pojišťovnictví

Pojmy doložka, klauzule a řada jiných je samozřejmě často součástí i oblasti pojistek. Tedy konkrétní pojistných smluv, které uzavíráme. Mohou tak jasně definovat to, jaká může mít konkrétní smlouva omezení. Stejně tak ale mohou pojmy doložka a klauzule definovat také to, jaké jsou podmínky dané smlouvy, stejně jako jsou výhrady ve smlouvě.To vše následně může konkrétně upravovat naše nároky na pojistné plnění.

Přihlíží se k nim při pojistných událostech

Důvodem, proč jsou doložky a klauzule součástí smluv je to, aby z nich bylo přesně patrné, na jaké situace se smlouva vztahuje a kdy nás chrání. Zároveň ale vylučuje i několik různých situací, nebo omezuje výplatu konkrétních peněz. Velmi častým příkladem, který může doložka a klauzule obsahovat, je alkohol a případné zranění, nebo také nehoda, kdy jsme byli právě jím ovlivněni.


Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2